1900.58.58.16

Văn hóa Nam Phương

Created: 2016-08-23 13:53:12 | Viewed: 928

Trong xây dựng và phát triển, Nam phương pharma luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu trong việc xây dựng và phát triển daonh nghiệp.

Nam Phương Pharma không chỉ vươn tới thành công trong công việc mà còn luôn chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên. Dưới mái nhà Nam Phương, mọi thành viên đều bình đẳng, sống chan hòa và luôn được tạo điều kiện phát huy tài năng bản thân.

Ngoài những trang thiết bị thiết yếu phục vụ công việc, nhân viên công ty còn được tham gia các nội dung đào tạo từ kỹ năng chuyên môn đến các kỹ năng mềm.

Những hoạt động tập thể rất được ban giám đốc quan tâm và chú trọng. Ngoài những kỳ nghì dài trong năm, nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể được công ty tổ chức nhằm mang lại niềm vui, sự gần gũi và xóa tan mỏi mệt cho toàn bộ cán bộ nhân viên công ty và nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho mỗi người. 

New posts

Video

Social