1900.58.58.16
POLEBUFEN

POLEBUFEN

 Dùng khi Sốt do các nguyên nhân khác nhau (sốt virus và phản ứng sau khi tiêm vaccine), giảm đau

Chi tiết